Pogoji poslovanja

S spletno stranjo 404.si upravljata Zavod 404 – Zasebni zavod za raziskave, razvoj in inovacije Ljubljana, Mencingerjeva ulica 7, 1000 Ljubljana, davčna številka SI68249705, matična številka 6630553000 (v nadaljevanju Zavod 404), kot tudi Društvo 404, društvo za promocijo znanosti med mladimi, Mencingerjeva ulica 7, 1000 Ljubljana, davčna številka 77387503, matična številka 4095529000 (v nadaljevanju Društvo 404). Pogoji poslovanja veljajo tako za Zavod 404 kot tudi za Društvo 404 (v nadaljevanju 404).

404 s temi pogoji uporabe spletne strani 404.si določa pravice in obveznosti 404 ter uporabnikov oz. obiskovalcev spletne strani, ki je dostopna na https://404.si (v nadaljevanju Spletna stran).

Uporaba

404 ponuja vsebino in informacije na tej spletni strani v komercialne namene.

Uporaba te spletne strani ter vsebine in storitve so na voljo za uporabo samo pod spodaj navedenimi pogoji in ob dostopu do spletne strani ali katerekoli njene podstrani spletne strani, se uporabnik strinja z veljavnostjo pogojev uporabe v sedanji različici. V kolikor se uporabnik ne strinja s posameznim pogojem ali vsemi pogoji in določili, mora biti uporaba spletne strani prekinjena. 404 lahko te pogoje spremeni kadarkoli brez predhodnega obvestila.

Del teh Pogojev je tudi Politika zasebnosti, ki je objavljena na tej povezavi.

Uporabnik se zavezuje, da spletne strani ter vsebin ne bo uporabljal za nezakonite namene ali v nasprotju z načeli morale in etike.

Dostopnost informacij

404 se zavezuje, da bo Uporabniku, še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje informacije:

 • podatke o podjetju (ime in sedež podjetja, matična številka),
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 • bistvene podatke o aktivnostih na katere se prijavlja oz. na katere prijavlja svojega otroka (v primeru, da je mlajši od 16 let),
 • bistvene lastnosti artiklov,
 • dostopnost artiklov (vsak artikel, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
 • pogoje dostave artiklov (ter način, kraj in rok dostave),
 • cene, ki morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza in druge dajatve,
 • način plačila in dostave ali izpolnitve,
 • časovno veljavnost ponudbe,
 • rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43.č ZVPot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43.č členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen),
 • pojasnilo postopka s pritožbo, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike z uporabniki.

Ponudba in cena

Narava poslovanja preko svetovnega spleta je zelo dinamična in zaradi omenjenega se lahko zgodi, da v trenutku oddaje naročila artikla ni mogoče dostaviti oz. aktivnosti ni mogoče izvesti (če so npr. zasedena vsa prosta mesta). V tem primeru bo 404 Uporabnika po obdelavi naročila o tem tudi pisno obvestil.

Vse cene na Spletni strani so navedene v EUR. V primeru, da je izvajalec aktivnosti oz. ponudnik artikla Zavoda 404 vsebujejo cene tudi DDV. 404 se po svojih najboljših močeh trudi zagotavljati ažurnost in pravilnost podatkov na Spletni stran, vendar pa se kljub temu lahko zgodi, da je dobavljivost, lastnosti artikla oz. v primeru aktivnosti število prostih mest, ter v obeh primerih podatek o ceni napačen. V tem primeru ali v primeru, da se cena artikla ali aktivnosti spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik uporabnika obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od nakupa oz. ponudil alternativo.

Spletna stran omogoča naslednje načine plačila: nakazilo na račun Zavoda 404 ali Društva 404 po ponudbi oz. predračunu oz. plačilo preko e-računa (plačilo preko e-računa je možno samo za proračunske uporabnike).

Podatki

Kadar koli uporabnik dostopa na Spletno stran, se splošni, neosebni podatki (uporabniki spletnega iskalnika, število obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, obiskane strani) avtomatično beležijo (ne kot del prijave). Te informacije 404 uporablja za merjenje privlačnosti spletne strani in izboljševanje vsebin in uporabnosti.

Nekateri deli spletne strani, ki ponujajo prenos informacij ali storitev pa lahko zahtevajo, da uporabnik vnese osebne podatke za prejemanje in opravljanje storitev ali dostopa do posebnih območij ali registracijo kot uporabnik z geslom. 404 hrani in uporablja uporabnikove osebne podatke samo za namene kot izhaja iz Politike zasebnosti. Uporaba osebnih podatkov za druge namene, se lahko izvede samo, ko je to legalno tudi dovoljeno. Podrobne pogoje zasebnosti določa Politika zasebnosti.

Piškotki

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom uporabnika, saj lahko v brskalniku, ki ga uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči. Piškotki opravljajo številne funkcije – omogočajo sledenje obiska spletnih strani, omogočajo različne kampanje in popuste, preko piškotkov pa se shranjujejo tudi informacije o tem, ali je uporabnik npr. naročnik na spletne novice ali upravičen do določenih popustov ali ugodnosti. Piškotki so navedeni v Politiki zasebnosti.

Piškotke uporablja večina spletnih strani, saj omogočajo priročen način za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami spletnih uporabnikov. Na podlagi statističnih podatkov o obiskanosti spletne strani, ki jih prav tako omogočajo piškotki, lahko upravljavci spletnih mest ocenijo učinkovitost zasnove svojih spletnih strani, kot tudi ustreznost vrste in števila oglasov, ki jih ponujajo uporabnikom na svojih spletnih straneh.

Piškotki opravljajo številne funkcije – omogočajo sledenje obiska spletnih strani, omogočajo različne kampanje in popuste , preko piškotkov pa se shranjujejo tudi informacije o tem ali ste naročnik na naše spletne novice ali upravičeni do določenih popustov ali ugodnosti.

Privoljenje v nameščanje piškotkov ni potrebno za nujne piškotke. Ti omogočajo normalno delovanje spletne strani. Preko teh piškotkov je omogočena osnovna uporaba spletne strani, in varno oddajanje naročila ter plačilo. Brez teh piškotkov stran ne deluje normalno ali sploh ne deluje, zato se nameščajo tudi kadar nameščanje piškotkov zavrnete.

Avtorske pravice in intelektualna lastnina

Vsebina in informacije na Spletni strani so za uporabnikovo osebno, nekomercialno uporabo in ne smejo biti prenesene, kopirane, predelane ali razdeljene za komercialno uporabo, z izjemo tiste vsebine na voljo posebej za prenos in izrecno določene za ta namen. Uporabnik lahko natisne ali objavi na družbenih omrežjih le dele spletne strani, ki so namenjene za osebno uporabo.

Vsebina spletne strani t.i. besedila, slike, grafike, postavitve so avtorske pravice 404 in jih ni dovoljeno reproducirati, predelovati, distribuirati, ne glede na medij in teritorij.

404 ter produkti in storitve v njegovem portfoliu so zaščiteni s pravicami intelektualne lastnine, uporaba teh pravic brez predhodnega izrecnega dovoljenja 404 je nedovoljena.

404 podeljuje uporabniku neizključno licenco za uporabo pravic intelektualne lastnine za namen uporabe storitev in produktov 404 in uporabe Spletne strani.

Vse pravice, ki izhajajo iz avtorskih pravic, poslovne skrivnosti in drugih pravic intelektualne lastnine na Produktih, storitvah, programski opremi, vsebini tečajev, slikah, tekstih ostanejo v lasti 404 in njegovih dajalcev licence za programsko opremo.

Uporabnik se zavezuje preprečiti kopiranje, distribuiranje, reproduciranje, predelavo, spremembo, poseg v izvorno kodo, povratni inženiring in kakršnokoli komericalno uporabo avtorskih pravic 404.

Povezava do tretjih strani

404 lahko na Spletni strani uporablja povezave do drugih spletnih mest, ki niso pod nadzorom 404. Za informacije in gradiva ter druge vsebine, ki so na voljo na spletnih straneh tretjih oseb 404 ne odgovarja in ne prevzema odgovornosti. Uporabnikom svetujemo, da skrbno preberejo pogoje uporabe in izjave o zasebnosti na vseh spletnih straneh tretjih oseb pred uporabo takšne spletne strani oziroma preden preko njih objavijo ali posredujejo svoje osebne ali druge podatke.

Komunikacija

Z Uporabnikom sme ponudnik stopiti v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje. Reklamna elektronska sporočila morajo biti jasno in nedvoumno označena kot reklamna sporočila, pošiljatelj pa mora biti jasno razviden. Željo uporabnika, da ne želi prejemati reklamnih sporočil, je potrebno brezpogojno upoštevati.

Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine: jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila, pošiljatelj bo jasno razviden, različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne, prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih, jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil, željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo 404 izrecno spoštoval.

V primeru spremembe vaših podatkov, lahko kadarkoli zahtevate popravke in sicer na pisarna@404.si.

Če ne želite več prejemati marketinških in promocijskih materialov, nam to takoj sporočite in uporabite opcijo »odjava« oz. »unsubscribe«.

Če želite v celoti odstraniti vaše osebne podatke iz sistema 404, pošljite zahtevo na pisarna@404.si ter navedite, katere podatke želite trajno izbrisati. Vaši zahtevi bo 404 ugodil najkasneje v 10 delovnih dneh.

Omejitev odgovornosti

404 si bo prizadeval zagotoviti nemoteno in brezhibno delovanje Spletne strani, ažurnost in točnost vsebin in vzpostavitev delovanja Spletne strani v primeru izpada delovanja.

Uporabniki vsebine na Spletni strani uporabljajo na lastno odgovornost. Uporabnik se zavezuje, da Spletne strani ne bo uporabljal za nezakonite namene, v nasprotju z določili zakonodaje ali etičnimi in moralnimi standardi. 404 ne odgovarja za morebitno netočnost in neaktualnost objavljenih vsebin oziroma nedosegljivost Spletne strani, za motnje pri dostopu do ali za motnje pri uporabi Spletne strani, za slabšo kakovost le-te ali katerokoli drugo napako na in v zvezi s Spletno stranjo.

404 tudi ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati na strojni opremi, programski ali drugi opremi uporabnika zaradi uporabe spletne strani. Uporabnik mora zagotoviti ustrezno zaščito opreme (antivirus, itd.) pred dostopom do Spletne strani in uporabo le-te.

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja 404 ne odgovarja za nobeno posebno, naključno, posredno ali posledično škodo (vključno, vendar ne omejeno na škodo za izgubo dobička, za izgubo podatkov ali drugih informacij, za prekinitve poslovanja, osebne poškodbe, izgubo zasebnosti, ki izhaja iz ali je kakorkoli povezana z uporabo ali nezmožnosti uporabe Spletne strani, storitev, produktov, programske opreme.

Veljavnost, pritožbe in spori

Neveljavnost katere koli določbe teh pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne povzroči neveljavnosti teh pogojev v celoti. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, medtem ko ti pogoji še naprej ostanejo v veljavi, brez neveljavne določbe.V primeru, da so določbe teh pogojev v nasprotju z določili posamične pogodbe med uporabnikom in ponudnikom, veljajo določila posamične pogodbe.404 si bo prizadeval vse spore z uporabnikom rešiti mirno in v duhu medsebojnega sodelovanja, v primeru, da to ne bo mogoče, pa je za spore stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Uporabnik lahko svoje mnenje, pritožbe, reklamacije ali vprašanja naslovi na pisarna@404.si. Za razlago določb teh pogojev se uporablja pravo Republike Slovenije ter slovenski jezik.

Račun

Uporabnik bo prejel račun v PDF obliki po odpremi kupljenih artiklov oz. pred ali po izvedeni aktivnosti. Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom.

Uporabnik je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ponudnik ne bo upošteval.

Pravica do odstopa od nakupa in vračilo blaga

Uporabnik ima pravico, da v 15 dneh od prevzema blaga Ponudniku pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Sporočilo je pravočasno, če je poštna pošiljka oddana v roku. Edini strošek, ki bremeni Uporabnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposredni strošek vračila blaga po pošti ali osebno na naslov Ponudnika. O nameravanem vračilu mora Uporabnik pisno obvestiti Ponudnika, najkasneje v 15 dneh od prejema blaga, in sicer na kontaktni elektronski naslov pisarna@404.si, blago pa vrniti najkasneje v 30 dneh po sporočilu o odstopu. Ponudnik Uporabniku vrne vsa opravljena plačila v zvezi s pogodbo najkasneje v 30 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Če je Uporabnik blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora blago v originalni embalaži, nerabljeno, nepoškodovano in v nespremenjeni količini poslati Ponudniku v 30 dneh po sporočilu o odstopu, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv Uporabnik.Uporabnik sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Uporabnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti artiklov, če zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja artiklov.Vrnitev prejetih artiklov ponudniku v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.Ponudnik naproša, da artiklom po prevzemu Uporabnik ne sname deklaracij, dokler ni popolnoma prepričan ali artikel ustreza ali ne, saj bo le tako morebitno vračilo potekalo brez odvečnih zapletov.

Izvedba izobraževanj

Število udeležencev posameznega izobraževanja je praviloma omejeno, lokacija izvedbe izobraževanja pa je praviloma navedena na spletni strani, kjer je prijavni obrazec. V primeru opravičljivih razlogov 404 lahko lokacijo prestavi, o tem pa prijavljene udeležence pravočasno obvesti preko e-pošte ali SMS sporočila. Odločitve o številu udeležencev in lokaciji je odločitev 404, ki je dokončna in na njo ni mogoča pritožba.

Izobraževanje se izvede samo ob zadostnem številu prijavljenih udeležencev. 404 si pridržuje pravico do odpovedi oz. spremembe izvedbe izobraževanja zaradi odpovedi udeleženca/ev ali zaradi višje sile (npr. bolezen predavatelja).

Izobraževanja se izvajajo v slovenskem jeziku, razen, če na prijavnem obrazcu ni posebej navedena izvedba v tujem jeziku.

V primeru kršitev pravil in pogojev prijave ter odjave na posamezno izobraževanje, ali kršitev drugih določil Splošnih pogojev, lahko izvajalec izobraževanja, v imenu 404, udeleženca opozori in mu postavi rok za prenehanje ali odpravo kršitve. V primeru, da udeleženec s kršitvami nadaljuje, ga lahko izvajalec izobraževanja, v imenu 404, izloči oz. odstrani iz izobraževanja. V tem primeru udeleženec ni upravičen do vračila že plačane celotne ali delne kotizacije.

Odstop od izvedbe aktivnosti oz. udeležbe na aktivnosti

404 si pridržuje pravico, da izjemoma odstopi od izvedbe izobraževanja v primerih, če je prijav na določen datum preveč ali premalo, če ugotovi povečano plačilno tveganje udeleženca ali če prijava ni bilo oddana v skladu s pravili in splošnimi pogoji poslovanja. V vseh takih in podobnih primerih vas bomo o morebitnem odstopu od izvedbe izobraževanja s strani 404 obvestili v roku 3 (tri) dni po e-pošti oz. telefonu.

Odpoved prijave s strani udeleženca je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov pisarna@404.si ali na naslov Zavod 404, Mencingerjeva ulica 7, 1000 Ljubljana. Ustnih odpovedi, posredovanih po telefonu, ne sprejemamo. Udeleženec ima pravico pisno odpovedati udeležbo na izobraževanju na katerega se je prijavil. Če ni drugače določeno ob prijavi, so stroški odpovedi naslednji:

Ne glede na zgornje določbe bo 404 skušal reševati odpoved že plačanega tečaja v korist prijavljenega udeleženca (nadomestni termin, nadomestni seminar idr.). Prijava je v tem primeru prenosljiva tudi na drugo osebo ali na naslednji termin.

V primeru, da mora 404 izvedbo izobraževanja odpovedati zaradi objektivnih razlogov na svoji strani (bolezen izvajalca, višja sila,…), zaradi premajhnega števila prijavljenih udeležencev ali pa je spremembe (datum izvedbe, lokacija izvedbe) udeležencem po svoji krivdi javil prepozno, bo 404 udeležencem oz. zakonitim zastopnikom udeleženca že plačane kotizacije brezobrestno vrnil v višini dejanskega plačila v roku osem (8) dni na transakcijski račun udeleženca oz. zakonitega zastopnika udeleženca.

Reklamacije

Morebitne reklamacije bo 404 sprejemal le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov pisarna@404.si ali na naslov Zavod 404, Mencingerjeva ulica 7, 1000 Ljubljana oz. Društvo 404, Mencingerjeva ulica 7, 1000 Ljubljana, odvisno od tega, kdo je uradni izvajalec aktivnosti, najkasneje v roku osmih (8) dni po zaključku izobraževanja. Na reklamacijo bo 404 pisno odgovoril v roku osmih (8) delovnih dni. Za uveljavljanje reklamacij velja samo originalni račun, ki ga prejmete ob obisku izobraževanja, v povezavi s temi splošnimi pogoji, potrjenimi ob oddaji prijave.

Varstvo osebnih podatkov

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov Uporabnika v skladu z ZVOP-1, podrobneje je vsebina razčlenjena v Politiki zasebnosti, ki je objavljena na 404.si/politika-zasebnosti.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi Uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Varnost

404 uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov. V ta namen na spletni strani uporabljamo 256-bitni SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblaščena organizacija.