skip to Main Content
"Vzgojimo ustvarjalce, ne le uporabnike tehnologije."

S spletno stranji 404.si upravlja Zavod 404 – Zasebni zavod za raziskave, razvoj in inovacije Ljubljana, Mencingerjeva ulica 7, 1000 Ljubljana, davčna številka SI68249705, matična številka 6630553000 (v nadaljevanju Zavod 404).

Zavod 404 s temi pogoji uporabe spletne strani 404.si določa pravice in obveznosti Zavoda 404 ter uporabnikov oz. obiskovalcev spletne strani, ki je dostopna na https://404.si (v nadaljevanju Spletna stran).

Uporaba

Zavod 404 ponuja vsebino in informacije na tej spletni strani v komercialne namene.

Uporaba te spletne strani ter vsebine in storitve je na voljo za uporabo samo pod spodaj navedenimi pogoji in ob dostopu do spletne strani ali katerekoli njene podstrani spletne strani, se uporabnik strinja z veljavnostjo pogojev uporabe v sedanji različici. V kolikor se uporabnik ne strinja s posameznim pogojem ali vsemi pogoji in določili, mora biti uporaba spletne strani prekinjena. Zavod 404 lahko te pogoje spremeni kadarkoli brez predhodnega obvestila.

Del teh Pogojev je tudi Politika zasebnosti, ki je objavljena na tej povezavi.

Uporabnik se zavezuje, da spletno stran ter vsebine ne bo uporabljal za nezakonite namene ali v nasprotju z načeli morale in etike.

Dostopnost informacij

Zavod 404 se zavezuje, da bo Uporabniku, še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje informacije:

podatke o podjetju (ime in sedež podjetja, matična številka),
kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
bistvene lastnosti artiklov,
dostopnost artiklov (vsak artikel, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
pogoje dostave artiklov (ter način, kraj in rok dostave),
cene, ki morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza in druge dajatve,
način plačila in dostave ali izpolnitve,
časovno veljavnost ponudbe,
rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43.č ZVPot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43.č členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen),
pojasnilo postopka s pritožbo, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike z uporabniki.

Ponudba in cena

Narava poslovanja preko svetovnega spleta je zelo dinamična in zaradi omenjenega se lahko zgodi, da v trenutku oddaje naročila artikla ni mogoče dostaviti. V tem primeru bo Zavod 404 Uporabnika po obdelavi naročila o tem tudi pisno obvestil.

Vse cene v Spletni stran so navedene v EUR in vsebujejo DDV. Zavod 404 se po svojih najboljših močeh trudi zagotavljati ažurnost in pravilnost podatkov na Spletni stran, vendar pa se kljub temu lahko zgodi, da je dobavljivost, lastnosti artikla in podatek o ceni napačen. V tem primeru ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik uporabnika obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od nakupa oz. ponudil alternativo.

Načini plačila

Spletna stran omogoča naslednje načine plačila:

nakazilo na račun Zavoda 404 po ponudbi oz. predračunu,
plačilo preko e-računa *
* Plačilo preko e-računa je možno samo za proračunske uporabnike.

Podati

Kadar koli uporabnik dostopa na Spletno stran, se splošni, neosebni podatki (uporabniki spletnega iskalnika, število obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, obiskane strani) avtomatično beležijo (ne kot del prijave). Te informacije Zavod 404 uporablja za merjenje privlačnosti spletne strani in izboljševanje vsebin in uporabnosti.

Nekateri deli spletne strani, ki ponujajo prenos informacij ali storitev pa lahko zahtevajo, da uporabnik vnese osebne podatke za prejemanje in opravljanje storitev ali dostopa do posebnih območij ali registracijo kot uporabnik z geslom. Zavod 404 hrani in uporablja uporabnikove osebne podatke samo za namene kot izhaja iz Politike zasebnosti. Uporaba osebnih podatkov za druge namene, se lahko izvede samo, ko je to legalno tudi dovoljeno. Podrobne pogoje zasebnosti določa »Politika zasebnosti«.

Piškotki

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom uporabnika, saj lahko v brskalniku, ki ga uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči. Piškotki opravljajo številne funkcije – omogočajo sledenje obiska spletnih strani, omogočajo različne kampanje in popuste, preko piškotkov pa se shranjujejo tudi informacije o tem, ali je uporabnik npr. naročnik na spletne novice ali upravičen do določenih popustov ali ugodnosti. Piškotki so navedeni v Politiki zasebnosti.

Piškotke uporablja večina spletnih strani, saj omogočajo priročen način za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami spletnih uporabnikov. Na podlagi statističnih podatkov o obiskanosti spletne strani, ki jih prav tako omogočajo piškotki, lahko upravljavci spletnih mest ocenijo učinkovitost zasnove svojih spletnih strani, kot tudi ustreznost vrste in števila oglasov, ki jih ponujajo uporabnikom na svojih spletnih straneh.

Piškotki opravljajo številne funkcije – omogočajo sledenje obiska spletnih strani, omogočajo različne kampanje in popuste , preko piškotkov pa se shranjujejo tudi informacije o tem ali ste naročnik na naše spletne novice ali upravičeni do določenih popustov ali ugodnosti.

Privoljenje v nameščanje piškotkov pa ni potrebno za nujne piškotke. Ti omogočajo normalno delovanje spletne strani. Preko teh piškotkov je omogočena osnovna uporaba spletne strani, in varno oddajanje naročila ter plačilo. Brez teh piškotkov stran ne deluje normalno ali sploh ne deluje, zato se nameščajo tudi kadar nameščanje piškotkov zavrnete.

Od piškotkov lahko odstopite kadarkoli.

Avtorske pravice in intelektualna lastnina

Vsebina in informacije na Spletni strani so za uporabnikovo osebno, nekomercialno uporabo in ne smejo biti prenesene, kopirane, predelane ali razdeljene za komercialno uporabo, z izjemo tiste vsebine na voljo posebej za prenos in izrecno določene za ta namen. Uporabnik lahko natisne ali objavi na družbenih omrežjih le dele spletne strani, ki so namenjene za osebno uporabo.

Vsebina spletne strani t.i. besedila, slike, grafike, postavitve so avtorske pravice podjetja Zavoda 404 in jih ni dovoljeno reproducirati, predelovati, distribuirati, ne glede na medij in teritorij.

Zavod 404 ter produkti in storitve v njegovem portfoliu so zaščiteni s pravicami intelektualne lastnine, uporaba teh pravic brez predhodnega izrecnega dovoljenja Zavoda 404 je nedovoljena.

Zavod 404 podeljuje uporabniku neizključno licenco za uporabo pravic intelektualne lastnine za namen uporabe storitev in produktov Zavoda 404 in uporabe Spletne strani.

Vse pravice, ki izhajajo iz avtorskih pravic, poslovne skrivnosti in drugih pravic intelektualne lastnine na Produktih, storitvah, programski opremi, vsebini tečajev, slikah, tekstih ostanejo v lasti Zavoda 404 in njegovih dajalcev licence za programsko opremo.

Uporabnik se zavezuje preprečiti kopiranje, distribuiranje, reproduciranje, predelavo, spremembo, poseg v izvorno kodo, povratni inženiring in kakršnokoli komericalno uporabo avtorskih pravic Zavoda 404.

Povezava do tretjih strani

Zavod 404 lahko na Spletni strani uporablja povezave do drugih spletnih mest, ki niso pod nadzorom Zavoda 404. Za informacije in gradiva ter druge vsebine, ki so na voljo na spletnih straneh tretjih oseb Zavod 404 ne odgovarja in ne prevzema odgovornosti. Uporabnikom svetujemo, da skrbno preberejo pogoje uporabe in izjave o zasebnosti na vseh spletnih straneh tretjih oseb pred uporabo takšne spletne strani oziroma preden preko njih objavijo ali posredujejo svoje osebne ali druge podatke.

Komunikacija

Z Uporabnikom sme ponudnik stopiti v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje. Reklamna elektronska sporočila morajo biti jasno in nedvoumno označena kot reklamna sporočila, pošiljatelj pa mora biti jasno razviden. Željo uporabnika, da ne želi prejemati reklamnih sporočil, je potrebno brezpogojno upoštevati.

Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine: jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila, pošiljatelj bo jasno razviden, različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne, prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih, jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil, željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo Zavod 404 izrecno spoštoval.

V primeru spremembe vaših podatkov, lahko kadarkoli zahtevate popravke in sicer na pisarna@404.si.

Če ne želite več prejemati marketinških in promocijskih materialov, nam to takoj sporočite in uporabite opcijo »odjava« oz. »unsubscribe«.

Če želite v celoti odstraniti vaše osebne podatke iz sistema Zavida 494, pošljite zahtevo na pisarna@404.si ter navedite, katere podatke želite trajno izbrisati. Vaši zahtevi bo Zavod 404 ugodil najkasneje v 10 delovnih dneh.

Omejitev odgovornosti

Zavod 404 si bo prizadeval zagotoviti nemoteno in brezhibno delovanje Spletne strani, ažurnost in točnost vsebin in vzpostavitev delovanja Spletne strani v primeru izpada delovanja.

Uporabniki vsebine na Spletni strani uporabljajo na lastno odgovornost. Uporabnik se zavezuje, da Spletne strani ne bo uporabljal za nezakonite namene, v nasprotju z določili zakonodaje ali etičnimi in moralnimi standardi. Zavod 404 ne odgovarja za morebitno netočnost in neaktualnost objavljenih vsebin oziroma nedosegljivost Spletne strani, za motnje pri dostopu do ali za motnje pri uporabi Spletne strani, za slabšo kakovost le-te ali katerokoli drugo napako na in v zvezi s Spletno stranjo.

Zavod 404 tudi ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati na strojni opremi, programski ali drugi opremi uporabnika zaradi uporabe spletne strani. Uporabnik mora zagotoviti ustrezno zaščito opreme (antivirus, itd.) pred dostopom do Spletne strani in uporabo le-te.

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja Zavod 404 ne odgovarja za nobeno posebno, naključno, posredno ali posledično škodo (vključno, vendar ne omejeno na škodo za izgubo dobička, za izgubo podatkov ali drugih informacij, za prekinitve poslovanja, osebne poškodbe, izgubo zasebnosti, ki izhaja iz ali je kakorkoli povezana z uporabo ali nezmožnosti uporabe Spletne strani, storitev, produktov, programske opreme.

Veljavnost, pritožbe in spori

Neveljavnost katerekoli določbe teh pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne povzroči neveljavnosti teh pogojev v celoti. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, medtem ko ti pogoji še naprej ostanejo v veljavi, brez neveljavne določbe.
V primeru, da so določbe teh pogojev v nasprotju z določili posamične pogodbe med uporabnikom in ponudnikom, veljajo določila posamične pogodbe.
Zavod 404 si bo prizadeval vse spore z uporabnikom rešiti mirno in v duhu medsebojnega sodelovanja, v primeru, da to ne bo mogoče, pa je za spore stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Uporabnik lahko svoje mnenje, pritožbe, reklamacije ali vprašanja naslovi na pisarna@404.si. Za razlago določb teh pogojev se uporablja pravo Republike Slovenije ter slovenski jezik.

Račun

Uporabnik bo prejel račun v PDF obliki po odpremi kupljenih artiklov. Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom.

Uporabnik je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ponudnik ne bo upošteval.

Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga

Uporabnik ima pravico, da v 15 dneh od prevzema blaga Ponudniku pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Sporočilo je pravočasno, če je poštna pošiljka oddana v roku. Edini strošek, ki bremeni Uporabnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposredni strošek vračila blaga po pošti ali osebno na naslov Ponudnika. O nameravanem vračilu mora Uporabnik pisno obvestiti Ponudnika, najkasneje v 15 dneh od prejema blaga, in sicer na kontaktni elektronski naslov pisarna@404.si, blago pa vrniti najkasneje v 30 dneh po sporočilu o odstopu. Ponudnik Uporabniku vrne vsa opravljena plačila v zvezi s pogodbo najkasneje v 30 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Če je Uporabnik blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora blago v originalni embalaži, nerabljeno, nepoškodovano in v nespremenjeni količini odposlati Ponudniku v 30 dneh po sporočilu o odstopu, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv Uporabnik.
Uporabnik sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Uporabnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti artiklov, če zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja artiklov.
Vrnitev prejetih artiklov ponudniku v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.
Ponudnik naproša, da artiklom po prevzemu Uporabnik ne sname deklaracij, dokler ni popolnoma prepričan ali artikel ustreza ali ne, saj bo le tako morebitno vračilo potekalo brez odvečnih zapletov.

Izvedba izobraževanj

Število udeležencev posameznega izobraževanja je praviloma omejeno, lokacija izvedbe izobraževanja pa je praviloma navedena na spletni strani, kjer je prijavni obrazec. V primeru opravičljivih razlogih Zavod lahko lokacijo prestavi, o tem pa prijavljene udeležence pravočasno obvesti preko e-pošte ali SMS sporočila. Odločitve o številu udeležencev in lokaciji je odločitev Zavoda, ki je dokončna in na njo ni mogoča pritožba.

Izobraževanje se izvede samo ob zadostnem številu prijavljenih udeležencev. Zavod si pridržuje pravico do odpovedi oz. spremembe izvedbe izobraževanja zaradi odpovedi udeleženca/ev ali zaradi višje sile (npr. bolezen predavatelja).

Izobraževanja se izvajajo v slovenskem jeziku, razen, če na prijavnem obrazcu ni posebej navedena izvedba v tujem jeziku.

V primeru kršitev pravil in pogojev prijave ter odjave na posamezno izobraževanje, ali kršitev drugih določil Splošnih pogojev, lahko izvajalec izobraževanja, v imenu Zavoda, udeleženca opozori in mu postavi rok za prenehanje ali odpravo kršitve. V primeru, da udeleženec s kršitvami nadaljuje, ga lahko izvajalec izobraževanja, v imenu Zavoda, izloči oz. odstrani iz izobraževanja. V tem primeru udeleženec ni upravičen do povračila že plačane celotne ali delne kotizacije.

Odstop od naročila

Zavod si pridržuje pravico, da izjemoma odstopi od izvedbe izobraževanja v primerih, če je prijav na določen datum preveč ali premalo, če ugotovi povečano plačilno tveganje udeleženca ali če prijava ni bilo oddana v skladu s pravili in splošnimi pogoji poslovanja. V vseh takih in podobnih primerih vas bomo o morebitnem odstopu od izvedbe izobraževanja s strani Zavoda obvestili v roku 3 (tri) dni po e-pošti oz. telefonu.

Odpoved prijave s strani udeleženca je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov pisarna@404.si ali na naslov Zavod 404, Mencingerjeva ulica 7, 1000 Ljubljana. Ustnih odpovedi, posredovanih po telefonu, ne sprejemamo. Udeleženec ima pravico pisno odpovedati udeležbo na izobraževanju na katerega se je prijavil. Če ni drugače določeno ob prijavi, so stroški odpovedi naslednji:

do sedem (7) delovnih dni pred izobraževanjem 10 % cene kotizacije za izobraževanje,
do pet (5)delovnih dni pred izobraževanjem 30 % cene kotizacije cene kotizacije za izobraževanje,
do treh (3) delovnih dni pred izobraževanjem 50 % cene kotizacije cene kotizacije za izobraževanje,
en (1) delovni dan in odpoved na dan začetka izobraževanja 100 % cene kotizacije za izobraževanje.

Ne glede na zgornje določbe bo Zavod skušal reševati odpoved že plačanega tečaja v korist prijavljenega udeleženca (nadomestni termin, nadomestni seminar idr.). Prijava je v tem primeru prenosljiva tudi na drugo osebo ali na naslednji termin.

V primeru, da mora Zavod izvedbo izobraževanja odpovedati zaradi objektivnih razlogov na svoji strani (bolezen izvajalca, višja sila,…), zaradi premajhnega števila prijavljenih udeležencev ali pa je spremembe (datum izvedbe, lokacija izvedbe) udeležencem po svoji krivdi javil prepozno, bo Zavod udeležencem že plačane kotizacije brezobrestno vrnil v višini dejanskega plačila v roku osem (8) dni na udeleženčev transakcijski račun.

Reklamacije

Morebitne reklamacije bo Zavod sprejemal le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov pisarna@404.si ali na naslov Zavod 404, Mencingerjeva ulica 7, 1000 Ljubljana, najkasneje v roku osem (8) dni po zaključku izobraževanja. Na reklamacijo bo Zavod pisno odgovorilo v roku treh (3) delovnih dni. Za uveljavljanje reklamacij velja samo originalni račun, ki ga prejmete ob obisku izobraževanja, v povezavi s temi splošnimi pogoji, potrjenimi ob oddaji prijave.

Varstvo osebnih podatkov

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov Uporabnika v skladu z ZVOP-1, podrobneje je vsebina razčlenjena v Politiki zasebnosti, ki je objavljena na 404.si/politika-zasebnosti.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi Uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Varnost

Spletna stran uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Povezav do Spletne strani je zaščitena z algoritmom SHA-256

Back To Top