Tehniški dnevi

Naši tehniški dnevi so zasnovani tako, da otroke seznanjajo z zeleno energijo, pomenom trajnostnega razvoja in trenutnimi energetskimi izzivi. Otroke želimo okrepiti s poznavanjem tega področja, saj so oni tisti, ki lahko s poznavanjem tematike vplivajo tudi na razmišljanje ter tako pripomorejo k bolj zeleni prihodnosti.

Vsebine tehniških dni

ZETRa4 - tehniški dnevi za 4. in 5. razred

Vsebine za 4. in 5. razrede

Učenci se bodo v enem dopoldnevu izmenjali na treh praktičnih delavnicah, vezanih na obnovljive vire in trajnostni razvoj. Sestavljali bomo modele zelenih elektrarn ter eksperimentalno primerjali njihovo delovanje. Podrobneje bomo obravnavali električni krog in pridobivanje električne energije. Učili se bomo o obnovljivih virih energije in pametnih napravah.

Posamezne delavnice na katerih se izmenjajo so:

Sklop elektrarne: Spoznali bomo koncept energije in pretvarjanja energije. Glavni cilj delavnice je razumevanje zelenih elektrarn in eksperimentiranje z njimi.
Sklop električni krog: Podrobneje bomo spoznali električni krog ter posamezne komponente v njem.
Sklop pametne naprave: Spoznali se bomo s pametnim rastlinjakom in skozi eksperimente ugotavljali, kako deluje.

ZETRa6 - tehniški dnevi za 6. - 8. razred

Vsebine za 6. – 8. razred

Udeleženci se bodo izmenjali na treh praktičnih delavnicah, vezanih na obnovljive vire in trajnostni razvoj. Spoznali bodo osnove treh vodilnih tehnoloških področij – strojništva, elektrotehnike in programiranja ter način njihove uporabe, ki pripomore k čim učinkovitejši rabi energije in materialov. S pomočjo mentorjev in na novo pridobljenega znanja bodo izdelali elektronsko napravo. Posamezne delavnice na katerih se izmenjajo so:

Sklop elektrarne: Obnovili bomo znanje o elektrarnah in sprogramirali prikazovalnik proizvedene energije ene o njih.
Sklop distribucija: Poskusili bomo razvozlati kaj je to distribucija energije. Podrobneje jo bomo spoznali v kooperativni igri Varčna občina.
Sklop spajkanje: Spoznali bomo uporabo sodobne LED tehnologije, ki omogoča varno rabo električne energije in izdelali elektronsko vezje.

RTO - Razvojno-tehnološko okolje - tehniški dnevi za 7. - 9. razred

Vsebine za 7. – 9. razred

Udeleženci se bodo izmenjali na praktičnih delavnicah vezanih na dve vodilni tehnološki področji – programiranje in elektrotehniko. S pomočjo mentorjev in na novo pridobljenega znanja bodo programirali ter izdelali elektronsko napravo. Delavnici na katerih se izmenjajo sta:

Sklop Arduino programiranje: Udeleženci se bodo spoznali z osnovami programiranja ploščice Arduino in na različne načine programirali delovanje elektronskih komponent na ploščici.

Sklop Barve in spajkanje: Izdelali bodo elektronsko vezje s tremi stikali, ki RGB LED lučko obarvajo v glavne barve mavrice.

Odgovarjamo na vaša vprašanja

Pripravili smo nabor najpogostejših vprašanj.

Ali so tehniški dnevi plačljivi?

Določene tehniške dneve sofinancira Mestna občina Ljubljana in so zato za vse udeleženke in udeležence brezplačni. Seveda pa lahko za vašo šolo organiziramo plačljiv tehniški dan. Pišite nam in dogovorili se bomo za primerno obliko sodelovanja.

Kako se lahko vključimo v projekt brezplačnih tehniških dni, ki jih sofinancira MOL?

Mestna občina Ljubljana sofinancira aktivnosti za ljubljansje osnovne šole. Če ste šola, katere ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, se lahko dogovorimo za sodelovanje in izvedbo brezplačnih tehniških dni. Sredstva za te aktivnosti se dodelijo na vsakoletnih razpisih, zato nas kontaktirajte in sporočilo vam bomo kakšni koraki so potrebni za sodelovanje.

Za koliko stare otroke so primerni tehniški dnevi?

Pripravljena imamo programa za otroke iz 4. in 6. razreda osnovne šole. So pa aktivnosti primerne tudi za ostale razrede (od 4. naprej).