skip to Main Content
"Vzgajajmo ustvarjalce, ne le uporabnike tehnologije."

V skladu z našim poslanstvom, ki se glasi: “Vzgajajmo ustvarjalce, ne le uporabnike tehnologije!” izvajamo različne izobraževalne aktivnosti za vse, ki si želijo ustvarjati, raziskovati in se naučiti kaj novega.

Velik poudarek pri izobraževanju dajemo delu z osnovnošolci in srednješolci, v svoje programe pa poskušamo vključiti celotno izobraževalno vertikalo (tj. od vrtčevskih otrok do študentov).

Back To Top