skip to Main Content
"Vzgojimo ustvarjalce, ne le uporabnike tehnologije."

Čebelarstvo je v Slovenije zelo razširjena dejavnost, zato smo se dijaki Vegove gimnazije določili, da v letošnjem letu združimo elektrotehniko in tradicionalne slovenske obrti. Izdelali smo napravo za štetje čebel v panju. Z njo čebelarjem omogočamo, da sledijo morebitnim večjim spremembam v številčnosti čebeljih družin in hitro reagirajo na te spremembe.

Stetje Cebel 2

Naprava je sestavljena kot vhodni panel, ki g namestimo pred panj. Trenutna zasnova panela ima tri vrata, prek katerih čebele lahko vstopajo. Na vsakih vratih nato s pomočjo IR diod opazujemo ali čebela vstop ali izstopa iz panja. Pri izdelavi smo uporabili 3D tiskalnik in preverili kakšna vrsta vhodov in izhodov čebelam najbolj odgovarja.

Trenutni sistem deluje, vendar bo radi v prihodnosti povečali njegovo zanesljivost tako, da bo štetje čebel še bolj natančno. Razmišljamo tudi o sistemu, ki ga bo mogoče namestiti na vse panje in ki bo čebelarju prek GSM signala sporočal dnevno število čebel v panju, vendar se bomo tega lotili v naslednjem šolskem letu.

Back To Top