skip to Main Content
"Vzgojimo ustvarjalce, ne le uporabnike tehnologije."

Growbox je projekt skupine dijakov iz gimnazije Moste, ki nas združuje želja po kreativnosti in ustvarjalnosti. Gre za nekakšen pomanjšan rastlinjak, v kateremu lahko nadzorujemo vse ključne pogoje za rast raslin. Največja razlika v primerjavi z rastlinjakom je dovajanje svetlobe, saj rastlinjak osvetjuje sončna svetloba, v growboxu pa jo nadomesčajo luči, v našem primeru LED luči. Ostali pogoji, katere lahko nadziramo so temperatura, vlažnost prsti in vlažnost zraka. Tako osvetlitev, kot zalivanje in prezračevanje je nadzorovano z mikrokrmilnikom Arduino. V growboxu je možno gojiti vse vrste zelenjave do višine dobrega metra, za vsako vrsto pa so pogoji nastavljivi.

Growbox bo po zaključku projekta postal del laboratorija za biologijo na gimnaziji Moste, kjer ga bomo s pridom uporabljali za šolske poskuse ali pa za gojenje slastne zelenjave.

Growbox 1
Back To Top