skip to Main Content
"Vzgajajmo ustvarjalce, ne le uporabnike tehnologije."
VičO2
Trajanje

Začetek: 2019

Sodelujoče šole

Gimnazija Vič

Mentor

Leon Štefanič Južnič,

Smo skupina sedmih fantov – Filip, Miha, Enej, Jakob, Jakob, Lan in Peter. Med poukom smo pogosto zaspani in težko sledimo. Mislili smo, da premalo pijemo, a smo s časom ugotovili, da je težava v tem, da je v učilnicah precej slab zrak. Zato smo se odločili izdelati sistem pametnih oken. Namestili smo senzor, ki zaznava temperaturo, vlago, kakovost zraka ter vrste in koncentracije plinov v zraku. Senzorji so povezani na mikrokontroler NodeMCU. Ta podatke brezžično pošilja na Raspberry Pi, na katerem sta sistem in spletna stran za upravljanje. S pomočjo spletne strani so dosegljivi podatki s senzorjev, možni pa so tudi nadzor podatkov ter nastavljanje in upravljanje oken. Sistem na Raspberry Piju zazna prekomerno koncentracijo plinov, kar brezžično sporoči drugim mikrokontrolerjem, ki lahko samodejno odprejo ali zaprejo okna. 

Naš namen je ustvariti dobro prezračen prostor, v katerem nam bo dovolj udobno in prijetno. Med poukom (ali pa doma med gledanjem televizije) tako ne bi bilo treba vstajati in vedno znova odpirati ali zapirati okna, pač pa bi bilo to urejeno samodejno.

Back To Top