skip to Main Content
"Vzgajajmo ustvarjalce, ne le uporabnike tehnologije."
TASEP
Trajanje

Začetek: 2017

Konec: 2018

Sodelujoče šole

Gimnazija Poljane

Mentorja

Miha Jelenčič, Tomaž Štrus,

TASEP ali Totally Awesome Space Elevator Poljane je projekt z namenom izdelati robota, ki se bo sposoben povzpeti po vrvi do določene višine. To mu bosta omogočala dva gonilna valjčka (s pomočjo še enega stabilizatorskega).

Elektromotorja, ki bosta poganjala valjčka, bosta upravljana z mikrokrmilnikom Arduino, kateri bo pa imel povezavo z daljinskim upravljalnikom. Vse bo napajal akumulator. Večina komponent bo izdelanih s pomočjo 3D tiskalnika, saj je to najhitrejša in najenostavnejša pot. V našem primeru to ne bo dejanski space elevator, ampak bo robot lahko prišel le do višine, na kateri so baloni, ki napenjajo vrv.

Kasneje nameravamo tudi namestiti različne merilnike na robota (vključno s kamero), ki nam bodo omogočali zapisovanje meritev npr. temperature, onesnaženosti,… S kamero bi se pa lahko izdelovalo posnetke iz zraka.

Back To Top