skip to Main Content
"Vzgajajmo ustvarjalce, ne le uporabnike tehnologije."
Pametni Senzor Za Učilnico
Trajanje

Začetek: 2019

Sodelujoče šole

Gimnazija Kranj

Mentor

Klemen Čotar,

V gimnazijskih učilnicah vsakodnevno preživimo kar nekaj ur, zato si želimo, da bi bil ta čas za vse vključene, tako dijake kot učitelje, čim bolj prijeten. Eden od potrebnih parametrov za prijetno bivanje v prostoru so merljivi okoljski dejavniki, ki jih do neke mere lahko tudi kontroliramo z napravami, vgrajenimi v vsako učilnico.

 

Cilj našega projekta je zajeti čim večje število teh okoljskih dejavnikov, odčitke shraniti za nadaljnjo analizo, sprotne meritve pa uporabiti za informiranje oseb v prostoru in sprotno odločanje o ukrepih za izboljšanje bivalnih pogojev. Iz daljših časovnih zabeležkov senzorjev želimo določiti optimalne pogoje za delo v učilnici in spremljati, v kolikem času so bili le-ti tudi doseženi.

 

Projekt temelji na mikrokrmilniku, na katerega bodo priključeni razni okoljski senzorji in moduli za povezljivost, preko katerih bodo odčitki poslani v podatkovno bazo. Naprava vključuje senzorje za temperaturo, vlago, svetlost, koncentracijo CO2 in jakost zvoka. Ko bo prototip delujoč, bomo izdelali pravo elektronsko vezje, ki bo vsebovalo vse potrebne priključke in električne povezave za priključitev senzorjev in krmilnika. Na koncu bomo vse zaščitili z ohišjem, ki ga bomo vsaj delno izdelali s 3D-tiskalnikom, model pa pred tem oblikovali na računalniku.

 

Končni izdelek bo pametna senzorska postaja, ki bo v učilnicah beležila in shranjevala kvaliteto zraka ter se na podlagi meritev odločala, ali je potrebno izvesti določene akcije, recimo povečati moč osvetlitve, prezračiti prostor, izključiti gretje prostora, zmanjšati jakost govorjenja in podobno.

Back To Top