skip to Main Content
"Vzgajajmo ustvarjalce, ne le uporabnike tehnologije."
Pametni čebelji Panj
Trajanje

Začetek: 2016

Konec: 2017

Sodelujoče šole

Srednja Tehniška in poklicna šola Trbovlje

Mentorja

Jernej Brezovar, Milan Grašič,

Dijaki Srednje Tehniške in poklicne šole Trbovlje izdelujejo pametni čebelji panj. Za izdelavo pametnega čebeljega panja so se odločili na podlagi vse bolj zaskrbljujočih podatkov, da so čebele znanstveno dokazano vse bolj ogrožene in da jih je vse manj, med drugim pa so nujne za preživetje našega ekosistema.

Ekipa 9 dijakov se je razdelila na strojni in elektrotehniški del. Strojni del ekipe se je lotil izdelave čebeljega panja iz lesa, katerega so dimenzionirali na podlagi že uveljavljenih standardov modernega čebelarstva. Model čebeljega panja so zrisali v programu Solidworks nato pa ga izrezali s pomočjo CNC rezkarja. Elektrotehniški del ekipe se je lotil programiranja mikrokrmilnika Arduino preko katerega štejejo vstop in izhod čebel iz čebeljega panja in težo celotnega panja. Sami pa so tudi zjedkali elektronska vezja. Med poletjem pa jih čaka še intenzivno testiranje čebeljega panja.

Back To Top