skip to Main Content
"Vzgajajmo ustvarjalce, ne le uporabnike tehnologije."
Mikrofluidika
Trajanje

Začetek: 2016

Konec: 2017

Sodelujoče šole

Gimnazija Bežigrad

Mentor

Saša Vrhovec Hartman,

V mikrofluidičnih delavnicah smo se z dijaki gimnazije Bežigrad spoznali s hitro razvijajočim področjem mikrofluidike, ki omogoča manipulacijo z majhnimi količinami tekočin. V prvem delu se je izdelal preprost mikrofluidičen sistem z mikro kanali, s katerim smo proučevali fizikalne lastnosti različnih režimov pretoka tekočin. Sledila je izdelava papirnatega mikroskopa in papirnate mikrofluidike. S papirnatim mikroskopom, razvitim iz leče starega mobilnega telefona, smo opazovali krvne celice ter preverili čistost vode v reki Ljubljanici. S papirnato mikrofluidiko pa smo razvijali papirnati tester za različna zdravila in droge v pijači.

Back To Top