skip to Main Content
"Vzgajajmo ustvarjalce, ne le uporabnike tehnologije."
Laser Tag
Trajanje

Začetek: 2018

Konec: 2019

Sodelujoče šole

Gimnazija Poljane

Mentorji

Miha Jelenčič, Tomaž Štrus, Ted Stefančič,

Cilj projekta Laser Tag, ki ga izvajajo dijaki Gimnazije Poljane, je narediti lastno izvedbo igre, ki uporablja infrardečo tehnologijo za simulacijo spopada. Opremo igralca sestavlja Laser Tag pištola, na kateri sta sprejemnik in oddajnik IR svetlobe. Igralec bo lahko spremljal število nabojev in življenjskih točk s pomočjo LED diod, ob pritisku na gumb pa zamenjal nabojnik. Vse to pa krmili mikrokontroler Arduino, ki ga napaja 9V baterija. Vsak igralec bo imel tudi svojo kodo, tako bo lahko izvedel koga je izločil in kdo je njega izločil iz igre. V igri se spopadeta 2 ekipi, zmaga pa tista, ki izloči vse nasprotnike. Zato nameravamo narediti 12 izdelkov.

Back To Top