skip to Main Content
"Vzgajajmo ustvarjalce, ne le uporabnike tehnologije."
Trajanje

Začetek: 2018

Konec: 2019

Sodelujoče šole

Gimnazija Poljane

Mentorji

Miha Jelenčič, Tomaž Štrus, Ted Stefančič,

Laser tag

Back To Top