skip to Main Content
"Vzgajajmo ustvarjalce, ne le uporabnike tehnologije."
Growbox
Trajanje

Začetek: 2016

Konec: 2017

Sodelujoče šole

Gimnazija Moste

Mentorji

Jernej Brezovar, Klemen Kralj, Rok Jamnik,

Growbox je bil projekt skupine dijakov iz gimnazije Moste, ki jih je združevala želja po kreativnosti in ustvarjalnosti. Gre za nekakšen pomanjšan rastlinjak, v kateremu lahko nadzorujemo vse ključne pogoje za rast raslin. Največja razlika v primerjavi z rastlinjakom je dovajanje svetlobe, saj rastlinjak osvetjuje sončna svetloba, v growboxu pa jo nadomesčajo luči, v našem primeru LED luči. Ostali pogoji, katere lahko nadziramo so temperatura, vlažnost prsti in vlažnost zraka. Tako osvetlitev, kot zalivanje in prezračevanje je nadzorovano z mikrokrmilnikom Arduino. V growboxu je možno gojiti vse vrste zelenjave do višine dobrega metra, za vsako vrsto pa so pogoji nastavljivi.

Growbox je po zaključku projekta postal del laboratorija za biologijo na gimnaziji Moste, kjer ga s pridom uporabljajo za šolske poskuse ali pa za gojenje slastne zelenjave.

Back To Top