skip to Main Content
"Vzgajajmo ustvarjalce, ne le uporabnike tehnologije."
Bionika
Trajanje

Začetek: 2015

Konec: 2016

Sodelujoče šole

Gimnazija Poljane

Mentorja

Rok Capuder, Jernej Brezovar,

Z razvojem tehnike so trg preplavile cenovno dostopne komponente in elektronski sistemi s katerimi je mogoče izdelati naprave, ki so bile še pred leti rezervirane za velike raziskovalne laboratorije. Dijaki Gimnazije Poljane smo se odločili, da izdelamo robotsko roko, po odprtokodnem sistemu InMoov. Ker nas je še posebej zanimalo področje 3D tiska smo se z velikim veselem lotili naloge.

V letošnjem letu smo izdelali bionsko roko z zapestjem, pri kateri je mogoče krmiliti vsakega od petih prstov posebej in sukati zapestje. Vse komponente, smo natisnili s PLA plastiko in vanje vgradili servo motorje in niti, s katerimi lahko krmilimo prste. Pri delu smo naleteli na precej ovir, sploh pri 3D tiskanju, za katerega se je izkazalo, da je časovno precej zamudno. Veliko časa nam je vzelo tudi spoznavanje 3D tiskalnika in njegova kalibracija. Tiskalnik mora biti namreč natančno nastavljen za naš tip tiska. To je še posebej pomembno pri delih, ki so visoki in ozki.

Roki smo dodali nekaj osnovnih funkcionalnosti, manjka pa nam še prenos funkcije z rokavice dvojčice. Želimo si namreč izdelati rokavico z vgrajenimi senzorji, ki bo zaznala upogib uporabnikovega prstov in informacijo poslala bionski roki, ta pa bo gib ponovila. Rokavico bomo izdelali v naslednjem šolskem letu.

Back To Top