skip to Main Content
"Vzgajajmo ustvarjalce, ne le uporabnike tehnologije."
Konferenca 3D Medical Expo

Dnevi, ko smo o 3D tisku govorili kot o tehnologiji prihodnosti, so mimo. Danes namreč že velika večina ljudi uporabljala 3D tiskalnik, mnogi si ga tudi lastijo. Razvoj pa se ni ustavil pri, verjetno najbolj poznanem, tisku iz plastičnih materialov na različne fizikalne načine, temveč se je prenesel tudi v zobozdravstvo, kmetijstvo, medicino, prostetiko, biotisk, arhitekturo in mnoga druga področja.

Lobanja

V Maastrichtu na Nizozemskem se je med 31. januarjem in 1. februarjem odvila druga konferenca farmacevtskega, zobozodravstvenega in bio 3D tiska pod organizacijo podjetja Jakajima. Poslušali smo predavatelje iz vodilnih univerz v Evropi, ki so trenutno vodilni v industriji in razvoju ter si ogledali novosti na področju 3D tiska.

3D tiskalniki vseh vrst

Prvi dan konference je bil namenjen 3D biotisku. Za lažje razumevanje bom navedel nekaj osnovnih podatkov. Eden izmed prvih korakov biotiska je pridobitev biopsije organa, torej odvzem vzorca tkiva iz živega telesa. Nato je potrebno ustvariti model tkiva v virtualnem okolju. Pri ustvarjanju le-tega si pomagamo z že znanimi tehnologijami kot so CT in MRI. S slikami, ki jih dobimo, ustvarimo 3D model organa, ki ga nato natisnemo v zelo tankih slojih. Model se natisne kot mreža oz. podpora in ne kot polni model, saj moramo vanj dovesti še matične celice. Slednje zmešamo s posebnim gelom, ki celicam dovaja hranila in kisik. Mešanico tekočine in matičnih celic nazadnje natančno in v pravilnem vrstnem redu nanesemo na natisnjeno ohišje organa in vse skupaj vstavimo v inkubator. Pri vsem skupaj igra zelo veliko vlogo izbira materiala podpore, saj mora biti dovolj trden, da drži obliko, hkrati pa mora biti združljiv z bio materialom. Matične celice v tekočini se sčasoma združijo v organ, gel se raztopi, ostane le natisnjen organ.

Primeri uporabe 3D tiskovin

Načini uporabe 3D tiskalnika v druge namene in opis samih postopkov si boste lahko prebrali v prihajajoči reviji Življenje in Tehnika. Glede na to, da uporaba 3D biotiska že generira nov trg, na katerem podjetja kujejo dobiček s tiskom organov, zob in tablet. Zelo hitro se biližamo tudi kliničnim testom, ki pa odpirajo veliko moralno etičnih vprašanj. Kdo bo lastnik organa? Kako omogočiti pravičen dostop do tehnologije, ki spreminja zdravstvo? Upam, da bomo tokrat moralno etična vprašanja rešili še preden bomo tehnologijo zlorabili.

Back To Top