skip to Main Content
"Vzgajajmo ustvarjalce, ne le uporabnike tehnologije."
Promocija Ustvarjalnosti Ter Sodelovanje Med SZF In 404

Slovenska znanstvena fundacija (SZF) in Zavod 404, Mladinski tehnološko-raziskovalni center (Zavod 404) sta 5. marca 2020 v Ljubljani podpisala dogovor o sodelovanju pri promociji ustvarjalnosti. Podpisnika dogovora si bosta skupaj prizadevala v okviru aktivnosti, ki jih že daljši čas ločeno izvajata, skupaj vplivati na večjo ozaveščenost državljanov o pomenu ustvarjalnega delovanja za razvoj slovenske družbe in države ter zastavila skupne aktivnosti z novimi pričakovanimi dometi.

Ustvarjalni posamezniki in skupine so dragocen potencial za pospeševanje razvoja nacionalne družbe in države. Prav je, da se tega najpomembnejši odločevalci v javnih zadevah zavedajo in ustvarjajo pogoje za njihovo usmerjanje in uveljavljanje. Ozaveščenost slovenskih odločevalcev ni dovolj močna, saj v javnost ne posredujejo večjih in pomembnejših pobud. Se pa pomena ustvarjalnih ljudi zavedajo nekatere organizacije, med njimi SZF in Zavod 404.

Organizaciji sta razvili različne oblike odkrivanja, usmerjanja in razvijanja ter uveljavljanja ustvarjalnih ljudi. SZF je že v letu svoje ustanovitve (leta 1994) vpeljala letni slovenski festival znanosti namenjen ozaveščanju o pomenu raziskovalne in tehniške ustvarjalnosti, kasneje pa tudi sklad za mlade talente (2007), Raziskovalni laboratorij za otroke in mladostnike (2010) ter IdeaLab (2014). Zavod 404 od svoje ustanovitve (2014) vključuje mlade po načelu »vzgajajmo ustvarjalce, ne zgolj uporabnike (tehnologije)«. V letu 2017 je začel z organiziranjem Ljubljana Mini Maker Faire, ki bo letos postal Ljubljana Maker Faire. Na dogodku se predstavljajo organizacije, podjetja in ustvarjalni ljudje s svojimi idejami in dosežki, vseh starosti in profilov. Oba organizatorja vključujeta v izvedbe dogodkov tudi izvajalce iz drugih držav in mrež, katerih člana sta – SZF iz omrežja European Science Engagement Association, Zavod 404 iz globalnega omrežja makerjev. Obe organizaciji sta pridobili tudi status evropske točke za nadarjene v okviru European Talent Support Network.

Podpisan dogovor o sodelovanju obvezuje SZF in Zavod 404 k skupnemu izvajanju aktivnosti, ki bodo prispevale k boljšemu javnemu razumevanju znanosti, tehnologij in inovacij na Slovenskem. Oba podpisnika bosta zlasti intenzivno promovirala ustvarjalnost posameznikov in skupin ter si prizadevala za vzajemen dialog z najpomembnejšimi odločevalci v javnih zadevah Republike Slovenije. Vladi Republike Slovenije bosta predlagala uveljavitev odnosa do ustvarjalcev, ki bo pozitivno vplival na njihovo ustvarjalno delovanje in uveljavljanje. Spremljala bosta vladne ukrepe, jih sproti ovrednotila ter predlagala izboljšave praks v primerih, ko ukrepi ne bodo dosegali pričakovanih učinkov.

Back To Top