skip to Main Content
"Vzgajajmo ustvarjalce, ne le uporabnike tehnologije."
Poslanstvo

Vzgajajmo ustvarjalce, ne le uporabnike tehnologije!

Stopiti iz cone varnega zavetja uporabljanja tehnologije, v nov, ne poznan svet ustvarjanja je prvi korak, ki ga mora storiti vsak posameznik na dolgi poti pred njim. Z začetno spodbudo, podporo in v primernem okolju, mlade lahko spremenimo v samoiniciativne posameznike, ki bodo samostojno ustvarjali in razvijali lastne ideje.

Vizija

Oblikovanje globalne mreže tehnoloških centrov in skupnosti, ki bo mladim nudila možnost razumeti tehnologijo in jih spremljati v celotnem kreativnem procesu.

V srcu vsake inovacije se skriva trud ljudi, ki so svoje ideje uspešno prenesli v resnični svet. Nič ni samoumevno, vse je mogoče razumeti. Presenetljivo je, da se v zadnjih letih pri poučevanju vse manj pozornosti posveča tehniki. Kljub temu, da je le ta vse bolj vpeta v naše življenje, je razumevanje tehnologije omejeno na suhoparne teoretične konstrukte, brez pravega občutka za resnični svet.

Vsak posameznik se rodi poln radovednosti in kot družba smo dolžni poskrbeti, da se ta raziskovalna iskrica ne izgubi. Zavod 404 je slovenski tehnološko-raziskovalni center, ustanovljen z namenom, da mladim posreduje tehnične veščine ter jih navduši za raziskovanje, znanost in podjetništvo. Želimo si oblikovati globalno mrežo centrov, ki bodo mladim po vsem svetu omogočali, da tehnologijo okoli sebe razumejo, spreminjajo, nadgrajujejo, razvijajo in ustvarjajo nekaj novega. Gradimo skupnost, kjer bodo nove in nenavadne ideje cenjene, kjer se bodo lahko razvijali resnični talenti in kjer se bo skupaj gradil boljši jutri.

Pozitivne spremembe v šolskih sistemih dosegamo z izpostavljanjem primerov dobrih praks, z izpostavljanjem zgledov učiteljev in učencev. Tako krepimo osebne kompetence posameznikov in jim omogčamo, da nadaljujejo s svojim ustvarjanjem. Sprejemamo jih v uigrano mentorsko ekipo, ki je strokovno podkovana in razume, da izobraževalni proces še vedno poteka prek zgledov, osebnega stika in razumevanja. Znanje, ki ga podajamo ni namen samemu sebi, ampak učence vzpodbuda, da prek njega razvijejo kritično mišljenje in posatnejo polnopravni člani družbe.

Kreativni proces ni le pot od ideje do izdelka, z vsemi iterativnimi vmesnimi fazami. Je celostni proces rasti posameznika. Zavod 404 s celotno podporno mrežo uporabnike spodbuja, da se spopadajo z vedno novimi in zahtevnejšimi izzivi. Trud in osebna rast sta med seboj neločljivo povezana. Vrednote kot so pogum, odločnost, zaupanje in sposobnost sodelovanja pa so vrednote po katerih prepoznamo naše ustvarjalce.
Gremo ustvarjat!

Back To Top