skip to Main Content
"Vzgajajmo ustvarjalce, ne le uporabnike tehnologije."

Matic Zevnik, študent Fakultete za elektrotehniko

Idejo za diplomsko nalogo sem dobil med opravljanjem študentske prakse na 404, kjer sem tudi mentor na celoletnem dijaškem projektu Altdelete. Sam sem oblikoval uporabno nadgradnjo samobrišeče-se table ob pritisku na gumb. Le-ta vsebuje kamero za zaznavo kvalitete brisanja table in majhen zaslon na dotik za določanje površine table, ki jo želimo pobrisati.

Petra Maršič, absolventka Fakultete za računalništvo

Moja zgodba s 404 se je začela že vrsto let nazaj, kjer sem sprva poučevala male in velike predvsem na področju programiranja in elektrotehnike. S tem sem pridobila ogromno znanja in izkušenj, pojavila pa se je tudi priložnost za delo na razvojnih projektih. Zdaj za podjetje Vip Virant razvijam vgrajeni sistem za nadzor kvalitete v proizvodnem procesu izdelovanja kablov za avtomobilsko industrijo. Tekom dela sem s pomočjo mentorice tudi izoblikovala temo diplomske naloge, saj me področje vgrajenih sistemov in IoT zelo zanima.

Irinej Papuga, študent magistrskega študija Biomedicinska tehnika

Trenutno delam magistrsko nalogo iz področja biomedicinske tehnike pri kateri raziskujem vpliv šibke živčne elektrostimulacije na fiziološke parametre posameznika. Naloga bi lahko ponudila vpogled v nov način zdravljenja ali lajšanja ščitničnih obolenj. Delo zahteva znanja programiranja in analize podatkov, ki sem jih pridobil na faksu. Zaradi specifičnosti mojega problema pa sem moral izdelati tudi elektrode, s katerimi izvajam elektrostimulacijo. Pri izdelavi elektrod so bila nenadomestljiva znanja 3D modeliranja in 3D printanja, ki sem jih pridobil na 404, in pri tem tudi zelo užival.

Back To Top