skip to Main Content
"Vzgajajmo ustvarjalce, ne le uporabnike tehnologije."
Protogreen Exchange – Izmenjava Idej, Znanja In Kultur!

Konec meseca julija so se zbrali mladi iz Španije, Hrvaške, Madžarske, Turčije in Slovenije ter iskali ideje za rešitev problema plastičnega onesnaževanja. Na izmenjavi ProtoGreen je vsak prispeval svoj delež znanja in izkušenj, da so skupaj lahko razvijali prototipe za bodoče rešitve globalnega problema. Na koncu izmenjave so novonastali izdelki, narejeni iz starih in odpadnih materialov, postali raznorazno pohištvo za ljudi, vrt ali živali. 

Izmenjava se je odvijala v Ljubljani, pretežno v prostorih 404, na Mencingerjevi 7. Ker imamo dobro opremljene delavnice z vsemi potrebnimi stroji za izdelavo in predelavo materialov, so udeleženci in udeleženke večino ur preživeli kar tam. Dnevi so bili zapolnjeni z delavnicami ali delom na posameznem projektu. Izven delavnic so si privoščili kosila, organizirali mednarodne večerje, na katerih so predstavljali vsak svojo kulturo, po večerji pa so se velikokrat še bolje spoznavali in v prostem času raziskovali Ljubljano. Po besedah Angele iz Španije so skupaj preživeli mnogo čudovitih trenutkov. 

 

V naših prostorih so ves čas potekale delavnice 3D-tiskanja in 3D-modeliranja, Arduino programiranja, uporabe laserskega rezalnika ter spajkalnika, vsi so imeli tudi možnost preizkusiti se v varjenju. Danielu, enemu od udeležencev izmenjave, sta bili najljubši delavnici učenje s pomočjo platforme Arduino in spajkanje, saj še ni imel izkušenj na teh področjih. 

Daniel je že nekoč prej obiskal Ljubljano in bila mu je zelo všeč, poleg tega pa se mu je projekt zdel zanimiv, zato priti ali ne, ni bilo več vprašanje. Po njegovih besedah je bil najbolj zanimiv del celotne izmenjave spoznavanje drugih in njihovih kultur. Zelo rad namreč sklepa nova poznanstva in najbolj zabaven del zanj so ravno pogovori z drugimi, njegova izkušnja izmenjave je zato bogatejša. Na drugi strani je Angela zelo uživala v uporabi raznoraznih orodij in materialov na 404, dobila je mnogo idej, kako organizirati delavnico, najzabavnejši pa so ji bili odmori s kavo ali počitki po kosilu, ko se je lahko pogovarjala z ostalimi fanti in dekleti.

Izmenjava je na koncu prav zaradi novih prijateljstev in predaje znanja zrasla v novo mednarodno sodelovanje. 

Back To Top