skip to Main Content
"Vzgajajmo ustvarjalce, ne le uporabnike tehnologije."
Novi Program MOST: Problemi Iskanja Kadra V Svetu Tehnologije

Dandanes je na trgu ogromno povpraševanja po kadru predvsem v tehnoloških in inženirskih podjetjih. Ne le, da je kadra premalo, razvojniki se dnevno ukvarjajo tudi z dejstvom, da je kader neizkušen ali pa se ni vajen samostojno učiti in razvijati novih veščin. Vsakodnevno prebiramo članke in prispevke o prihodnosti tehnologije. O njenem napredku in eksponenti rasti naprav in storitev govorimo že nekaj let. Z digitalizacijo in vse večjo potrebo po tehnoloških rešitvah se potrebe po izkušenem in hitro učečem se kadru še povečujejo, zato je nujno, da mladim nudimo priložnosti, s katerimi bodo svoj potencial in talente odkrili še preden vstopijo na trg dela. 

Kako opolnomočiti mlade?

Tekom pomladi in poletja smo razvili in nadgradili naš mladinski program. MOST je mladinski program, ki temelji na vključevanju mladih v realne izzive gospodarstva prek projektov, zaključnih nalog in študijskih praks in jih spodbuja k samostojnemu učenju praktičnih veščin.

Akronim MOST ponazarja povezavo med tremi stebri izobraževanja – dijaki in študenti, fakultetami in gospodarstvom. Iskanje pravega imena, ki bo opisoval namen programa in bo hkrati “catchy” je bilo definitvno eno izmed bolj kreativnih nalog ekipe. Ime se je rodilo v zen kotičku 404 med odmorom za kavo. Vprašali smo se, kaj želimo s svojim programom doseči? – Spremeniti svet. – Ga osvojiti. – Hm, osvajati svet tehnologije. – Pa poudarit, da to delamo mladi. – MLADI OSVAJAJO SVET TEHNOLOGIJE ~ MOST!
In tako je bil rojen nov projekt, nov program, ki se je v ponedeljek 17.8.2020 podal v svet.

Z našim programom bodo mladi že v času študija pridobili izkušnje in temelje delovne etike.  Prevzemanje odgovornosti, učenje iz napak, out of the box mišljenje, razumevanje dinamike mentorstva, sprejemanje kompromisov in soočanje z izzivi ekipnega projektnega dela so potrebne kompetence uspešnih razvojnikov.  Našim praktikantom, bodočim diplomantom in magistrom ter mladim razvojnikom nudimo priložnosti, da te kompetence razvijajo in dosežejo višjo konkurenčnost na trgu. 

Preberite si več na naši spletni strani!

Od igre s tehnologijo, do dela z industrijo.

Back To Top