skip to Main Content
"Vzgajajmo ustvarjalce, ne le uporabnike tehnologije."
404-3-2-1 Ali SPACE PROGRAM 404

Vesolje in njegove skrivnosti nas in naše dijake od nekdaj fascinirajo. Tako tudi ni presenetljivo, da se skoraj vsako leto pojavi želja dijakov, da bi v sklopu celoletnega projekta raziskovali in odkrivali vesoljsko tehnologijo. Tudi letos so dijaki različnih ljubljanskih gimnazij izrazili to željo, zato smo oblikovali celoletni, bolj raziskovalno obarvan program, ki združuje strojništvo, elektrotehniko in programiranje, ter omogoča udeležencem, da se iz prve roke spoznajo s tehnologijo, ki jih lahko popelje proti vesolju.

KAKO DELUJE RAKETNI MOTOR?

Prvo vprašanje, ki se porodi vsakemu raziskovalcu, je kako priti najhitreje v vesolje, nato pa kako zgraditi svoj motor. No, na 404 vseeno najprej poskrbimo za varnost, ter se raje lotevamo dosegljivih projektov, zato smo se namesto pravega motorja lotili izdelave 2D prereza raketnega motorja. Naredili smo tri verzije motorja, ki so se razlikovale po obliki šobe. To nam je omogočilo, da smo raziskovali kako različne šobe vplivajo na potisk in izhod izpušnih plinov. Za testiranje smo naredili t.i. Rocket Candy (vrsta goriva za raketne modele, ki vsebuje gorivo, oksidant in dodatke). Sami smo svoje gorivo izdelali iz sladkorja, KNO3 in parafinskega voska, nato pa smo opazovali vpliv šob ob delovanju goriva

MERILNA POSTAJA

Da pa bi lahko projekt dvignili na nekoliko višji nivo zahtevnosti, smo potrebovali nekaj konkretnih meritev in ugotovitev. Tako smo začeli z zasnovo merilne naprave, s pomočjo katere lahko objektivno ocenimo vplive raznih spremenljivk pri pogonskem sistemu na njegovo delovanje. Merilna naprava je bila zasnovana tako, da lahko z njo testiramo tako električni propelerski, kot raketni motor. V nadaljevanju smo opravili več eksperimentov z različnimi variantami propelerskega pogona. Opazovali smo vpliv hitrosti vrtenja, števila lopatic propelerja in zračnega kanala na potisk propelerskega motorja. Oboroženi z ugotovitvami, smo se lotili načrtovanja celotnega sistema za električno raketo z vektorskim krmiljenjem potiska (TVC). Sočasno z mehanskim delom, smo razvijali tudi programsko opremo. Tako smo spisali  programsko opremo za merilno napravo, ter oblikovali pripadajoči uporabniški vmesnik.

IZDELAJMO ŠE ELEKTRIČNO RAKETO!

Oboroženi z ugotovitvami, smo se lotili načrtovanja celotnega sistema za električno raketo z vektorskim krmiljenjem potiska (TVC). Za pogon bo skrbel BLDC motor, na vektor potiska pa bodo vplivala štiri krilca, ki jih bodo odklanjali servo motorji. Sočasno smo zasnovali tudi način, kako preveriti delovanje naše električne rakete v zaprtem prostoru, ter napisali kodo za določanje lege rakete. Trenutno se pripravljamo na implementacijo krmilnega algoritma, ki bo znal poravnati let rakete. do konca leta pričakujemo, da bomo lahko raketo v nadzorovanem okolju znali poravnati v želeno orientacijo.

JOJ, PA NE SPET TA KARANTENA!

Jah, tudi nam je – kot tudi vsem ostalim – letošnje skoraj polletno zaprtje nekoliko zagodlo izvedbo naših programov. Pa nič ne de, vse smo uspeli prebroditi, saj so tudi v času jesensko-zimskega zaprtja srečanja potekala kolikor toliko normalno. Dijaki so se skupaj z mentorji srečevali na tedenskih sestankih, ki so potekali preko Discord-a. Tu so lahko preko deljenih zaslonov, razprav in nalog, dalje raziskovali vesoljske tehnologije. Seveda pa smo se vsi razveselili vrnitve v delavnico, kjer smo lahko ob upoštevanju ukrepov projekt spravili iz digitalnega, tudi v fizično obliko.

Back To Top