skip to Main Content
"Vzgajajmo ustvarjalce, ne le uporabnike tehnologije."
Lučka / Delavnice Za Dekleta Postavljene V Kontekst

Klasifikacija delovnih aktivnosti po spolu je v Sloveniji še vedno močan pojav. Še vedno naletimo na starše, ki sina spodbujajo v razvoj tehnoloških veščin, hčeram pa sladko (nekateri pa tudi grobo) navržejo, da jih to ne bo zanimalo. Naletimo na profesorje, ki na tehničnih fakultetah dvomljivo opazujejo delo deklet in vsake toliko spustijo kakšno sladko opombo ali duhomoren vic. Vrsto let smo na 404 bili trdno odločeni, da so aktivnosti, ki so namenjene ozki ciljni publiki vrsta segregacije in zato neprimerne. Tudi aktivnosti za dekleta, ki so namenjene spodbujanju in vključevanju deklet v STEAM (še posebno T – Techology in E – Engineering). Še vedno mislimo tako, a s širšim pogledom na kotekst in z novim premislekom o primernosti. Tehnologija je orodje in v svojem najširšem pomenu je sredstvo za kreativni izraz. Ogromno tega kar danes tehologija omogoča, marsikomu sploh ne vznikne kot misel, ker v njenem/njegovem svetu to sploh ne obstaja, ker še nikoli tega ni srečal-a. A to ne pomeni, da je zaradi tega kaj prikrajšan-a in, da je njena/njegova sreča kaj manjša. Verjamemo pa, da je manj opremljen-a s sredstvi, ki omogočajo razvoj sebe, uresničevanje svojih želja in gojenje svoje radovednosti (morda pa ima to tudi opraviti s srečo). Na 404 je razmerje med fanti in dekleti precej neenakomerno in to razumemo, družbene vrednote in navade se počasi spreminjajo. Aktivnosti za študent-ke in dijake/-inje, v katere se vključujejo samostojno, imajo precej manjši delež deklet kot fantov, a aktivnosti za osnovnošolce/-ke premorejo le kakšno dekle. Vsebine in načini dela, ki smo jih srečali in razvijali v otroštvu, nas spremljajo celo življenje. Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje so tiste, ki jih potrebujemo za osebno izpolnitev, vključitev v družbo in zaposlitev. Digitalna in matematična kompetenca ter osnovne kompetence za znanost in tehnologijo so ene izmed njih. Mentorice na 404 smo se odločile, da pripravimo delavnico za dekleta. Na področju tehnologije in inženirstva je pobud, ki naslavljajo dekleta in ženske veliko. Sedaj se jim aktivno pridružujemo in upamo, da vas dosežemo! Želimo pa si, da boste starši spodbudili dekleta v STEAM aktivnosti in, da so aktivnosti samo za dekleta le začasna podpora.

Back To Top